Sh.F.M.U. Eqrem Cabej

Faqja zyrtare e shkolles.

VLERESIMI PER NXENJE

on April 22, 2012

Kane perfunduar me sukses kursin : Lehtesues per vleresimin  per nxenje  me baze ne shkolle ,  (VpN) , mesimdhenesit Ismet Peci  dhe Luljeta Rama .

Advertisements

%d bloggers like this: