Sh.F.M.U. Eqrem Cabej

Faqja zyrtare e shkolles.

Pergatitja për vitn e ri shkollor 2012 / 2013

on September 1, 2012

Si çdo vit të ri shkollor edhe këtë vit , në shkollën tonë, janë bërë përgatitje paraprake  pë një fillim të mbarë shkollorë si: pastrimi i tërsishëm i objektit  dhe gëlqerosja e disa dhomave të mësimit ,  furnizimi me libra shkollorë nga MASHTi, përpilimi i orarit mësimorë për të gjitha klasët , ndarja e nxënësve të klasës së parë nëpër paralele etj.

Drejtoresha dhe mësimdhënësit e shkollës tonë ju urojnë një vit të mbarë shkollorë të gjithë nxënësve dhe prindërve, e veçanrisht , atyre që këtë vit shkollorë e fillojnë për herë të parë.

Shihemi te hënën.

Advertisements

%d bloggers like this: