Sh.F.M.U. Eqrem Cabej

Faqja zyrtare e shkolles.

Trajnimet ne QNP dhe ne klasen e shekullit 21

on February 24, 2013

Per  t’ju pershtatur ndryshimeve ne KKK,  zhvillimi profesional i drejtoreve  dhe mesimdhenesve  nuk ka te ndalur .

Vetem kete fund jave , 22.013 – 25.02.2013  ne shkollen tone jane organizuar trajnime per  ZHP te drejtoreve te shkollave, ZHP te mesimdhenesve ne lemin  e Lexim -Shkrimit, Matematikes   dhe Gjuhe Angleze.Trajnimet nuk kane perfunduar do te vazhdojne ne javet ne vijim.

Advertisements

%d bloggers like this: