Sh.F.M.U. Eqrem Cabej

Faqja zyrtare e shkolles.

Mbledhja e Keshillit te Klaseve

on March 21, 2013

sana Me 22.03.2013 drejtoresha Sanije Raifi mbajti mbledhjen  e planifikuar te Keshillit te Klaseve.
Ne rend dite ishin  realizimi i planprogrameve, vleresimi i nxenesve per kete periudhe,zgjedhja e ekipit per hartimin e planit per Zhvillimin Profesional te Mesimdhenesve,respsktimi i rendit shkollor dhe sygjerime per pune me te sukseshme.Rrjedha e mbledhjes ishte e mire,u raportua per procesin e vleresimit,u vendos qe Keshilli i shkolles te jete ne krye te hartimit te planit per ZHPM.

Advertisements

%d bloggers like this: