Sh.F.M.U. Eqrem Cabej

Faqja zyrtare e shkolles.

Ceremonia e certifikimit të drejtorëve të shkollave

on June 24, 2013

Sot është mbajt ceremonia e certifikimit  të drejtorëve të shkollave, të cilët kanë ndjekur një viti një program trajnues, të financuar nga Bashkimi Evropian, që ka pasur për qëllim që, bashkë me MAShT-in, komunat dhe shkollat, të përmirësojë të kuptuarit e implikimeve praktike të procesit të decentralizimit në arsim. Fjalën e rastit e mbajti Ministri i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë Rame Buja, përfaqësues të projektit, trajnerë dhe drejtorë.
Ne emër të të gjithë drejtorëve falemnderimin për  realizimin e këtijë  projekte e bëri  drejtoresha jonë Sanije Raifi .

Të gjithë drejtorëve ju urojmë punë të  mbar dhe suksese në udhëheqjen e shkollave.

Drejtoresha Sanije Raifi  &  Drejtorët e certifikuar  nga komuna e Mitrovicës.

 Drejtoresha Sanije RaifiDrejtoret e certifikuar na komuna e Mitrovices

Advertisements

%d bloggers like this: